Tag: 6.75inch

HUAWEI Enjoy 70z, 6.75-inch LCD screen, 13MP dual camera, 6000mAh battery

HUAWEI ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน ​​Enjoy 70z à¸à¸¢à¹ˆà¸²à¸‡à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸—างภาร๠ล้วในป ระเทศจีน ถืà¸à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸ªà¸¡à¸²à¸£à¹Œà ¸—โฟนราคาย่à¸à¸¡à¹€à¸¢à¸²à¸—ี่ครà¸à¸šà ¸„ลุมทุภด้านภารใช้งานภ¡à¸²à¸ มีขนาด 168.3 ...

Read more

Premium Content