Tag: Buds2

New wireless headphones OPPO Enco Buds2 Pro, 12.4 mm drivers, ready to launch soon.

ออปโป้ เตรียมเปิดตัว OPPO Enco Buds2 Pro à¸«à¸¹à¸Ÿà¸±à¸‡à¹„à¸£à¹‰à¸ªà¸²à¸¢à¸£à¸¸à¹ˆà¸™à¹ƒà¸«à¸¡à¹ˆà¸¥à¹ˆà¸²à¸ªà ¸¸à¸”ที่มาพร้à¸à¸¡à¸ªà¹‚ล๠ภน “เหนืà¸à¸ªà¸¸à¸”ทุภจังหวะ” พร้à¸à¸¡à¸¡à¸à¸šà¸žà¸¥à¸±à¸‡à¹€à¸ªà¸µà¸¢à¸‡à¸—ี่ภ๠‰à¸²à¸§à¹„ปà¸à¸µà¸ ขั้นด้วยไดรเà ...

Read more

Premium Content