Tag: F15

Samsung Galaxy F15 5G, 6.6-inch Super AMOLED screen, 50MP rear camera, 6000mAh battery

Samsung เปิดตัว Samsung Galaxy F15 5G สมาร์ทโฟน ​​5G จภ²à¸ F Series รุ่นล่าสุดขà¸à¸‡à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸ —ที่ประเทศà¸à¸´à¸™à¹€à¸”ียเป็ภ™à¸—ี่เรียบร้à¸à¸¢à¹ ล้ว ...

Read more

Samsung Galaxy F15 5G increases battery size to 6,000mAh, ready for launch on March 4, 2024

Samsung เตรียมเปิดตัวสมาร์ท โฟนรุ่นเล็ภรุ่นใหม่ที่ชื ่à¸à¸§à¹ˆà¸² Samsung Galaxy F15 5G ซึ่งเตรียมเปิดภ•à¸±à¸§à¹ƒà¸™à¸›à¸£à¸°à¹€à¸—ศà¸à¸´à¸™à¹€à¸”ียวภ±à¸™à¸—ี่ 4 มีนาคม 2024 ที่จะถึงน ...

Read more

Premium Content