Tag: focusing

Intel launches Core 14th Gen notebook CPU (Raptor Lake Refresh), focusing on strong gaming.

หลังจาภเปิดตัว Core 14th Gen เวà¸à¸ £à¹Œà¸Šà¸±à¸™à¹€à¸”สภ์ท็à¸à¸›à¹„ปเมื่à¸à¹€à¸”ภ·à¸à¸™à¸•à¸¸à¸¥à¸²à¸„ม 2023 Intel ภ็ได้เปิดต ัวซีพียูโน้ตบุ๊ค Core 14th ...

Read more
Page 2 of 2 1 2

Premium Content